ĐĂNG KÝ TÌM HIU
CHÍNH SÁCH ĐU TƯ
ĐĂNG KÝ TÌM HIU
CHÍNH SÁCH ĐU TƯ
Quy mô của chuỗi khách sạn phức hợp
Chủ tịch của US Home đi khảo sát trực tiếp

THOMAS BARRACK

Chủ tập đoàn
COLONY PAPITAL

SCOTT BARRACK

Giám đốc phát triển
chuỗi khách sạn

CAREY CHAMBERS

Giám đốc điều hành
USHOME

Amy Duong

COO USHOME

Camly Duong

CEO ImmiCa